ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6/DP/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/DP/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik działu programowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Programowy

Data udostępnienia: 2019-07-09

Ogłoszono dnia: 2019-07-09 przez

Termin składania dokumentów: 2019-07-28 00:00:00

Nr ogłoszenia: 6/DP/2019

Zlecający: Kierownik Działu Kadr i Płac

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do udziału w rekrutacji zapraszamy kandydatów, którzy:
 • Pasjonują się filmem i kulturą audiowizualną, archiwami, nowymi technologiami i dialogiem z publicznością
 • Posiadają przynajmniej sześcioletnie doświadczenie pracy w obszarze kultury filmowej, audiowizualnej, cyfrowej, w tym min. trzyletnie związane z zarządzaniem projektem bądź zespołem realizującym działania z w/w obszarów
 • Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji wyżej opisanego zakresu obowiązków, potwierdzone stosownym dossier (wykaz zrealizowanych przedsięwzięć, dyplomy, w tym dyplomy uczelni wyższych, rekomendacje)
 • Łączą mocne kompetencje managerskie z doświadczeniem, wiedzą i świeżą wizją programową w obszarze film, archiwa, kultura cyfrowa i audiowizualna
 • Posiadają doświadczenie pracy w publicznym sektorze kultury
 • Posługują się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B2
 • Posiadają wykształcenie wyższe

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Przygotowywanie projektów strategii działalności programowej instytucji w obszarze: film, kultura audiowizualna, archiwa audiowizualne, w tym filmowe, kultura cyfrowa, nowe media, zgodnej z zadaniami statutowymi i misją instytucji oraz działania związane z ich wdrożeniem i realizacją
 • Opracowywanie rocznego programu działań merytorycznych instytucji, zgodnego z zatwierdzoną strategią programową, z uwzględnieniem szeroko rozumianego zakresu działań upowszechnieniowych
 • Współpraca z działami organizacyjnymi w obszarze realizacji programu zadań merytorycznych oraz działem promocji i komunikacji
 • Inicjowanie i prowadzenie współpracy programowej instytucji z zewnętrznymi partnerami
 
Zakres obowiązków managerskich:
 • Zarządzanie podległym zespołem (3-6 osób)
 • Budowanie synergii przedsięwzięć programowych z innymi obszarami działań instytucji
 • Zarządzanie przydzielonym rocznym budżetem programowym instytucji z uwzględnieniem zasad formalnych i procedur obowiązujących w instytucji
 • Tworzenie planów oraz raportów dotyczących działalności działu programowego

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Osobie, która dołączy do naszego zespołu oferujemy:
 • Twórczą, merytoryczną pracę, dającą możliwość kształtowania profilu programowego instytucji
 • Stabilne zatrudnienie w młodej, rozwijającej się, państwowej instytucji kultury
 • Współpracę z zespołem znakomitych specjalistów
 • Narzędzia pracy adekwatne do wykonywanych obowiązków
Możliwość skorzystania z benefitów (karta fitsport, ubezpieczenie medyczne dla pracowników)

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z dokumentami wykazującymi posiadane doświadczenie i kompetencje (por. wymagania wobec kandydatów powyżej) oraz oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla prowadzonej rekrutacji
 2. List motywacyjny – przygotowany po zapoznaniu się z działalnością FINA, dający odpowiedź na pytanie o Pani /Pana wizję priorytetów programowych FINA na 2020 r.  (max. 4 000 znaków ze spacjami, bez grafik).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-28 00:00:00
b. Sposób:
Osoby, którym nasza oferta wydaje się interesująca i które spełniają wyspecyfikowane wyżej wymagania zapraszamy do aplikowania poprzez przesłanie:
 
Na aplikacje czekamy do 28 lipca 2019 r. pod adresem mailowym: programowy.rekrutacja@fina.gov.pl, zastrzegając jednocześnie że w celu zaproszenia do kolejnego etapu rekrutacji skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam/nie wyrażam*  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
*niepotrzebne skreślić
« powrót do poprzedniej strony